31 Oct

Samhain/Halloween

Feest van de Dood

Tegenwoordig kennen we Halloween vooral als steeds meer commercieel wordend verkleedpartijtje. Net als Sinterklaas en Kerst heeft Halloween een heidense oorsprong. Eeuwen geleden al vierden de bewoners van deze contreien Samhain, Samhuinn, Allerzielen, Allerheiligen… Met andere woorden: het feest van de doden. Ook nu nog zie je die meer oorspronkelijke betekenis terug in de Dia de los Muertos in Zuid-Amerikaanse landen.

Gedurende het jaar zijn er vier zonnefeesten: Midzomer en Midwinter op de langste en kortste dag van het jaar, en Ostara en Mabon op de twee equinoxen (dag en nacht zijn even lang) ertussenin. Samhain valt in het midden tussen de herfstequinox (Mabon) en Midwinter. De exacte datum waarop dit feest gevierd wordt is dus aan interpretatie onderhevig. Vanuit Amerika kennen we 31 oktober als datum voor Halloween, en vanuit de Katholieke kerk kennen we Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november). Verschillende maan-gerichte heidenen vieren dit jaarfeest op de dichtstbijzijnde Volle Maan of juist Donkere Maan. Astronomisch gezien ligt het middenpunt tussen de herfstequinox en de kortste dag rond 6 november. Met andere woorden: je mag zelf kiezen welke dag voor jou het meest ‘juist’ voelt. En vaker is het een periode van een aantal dagen of weken waarin je je met dit jaarfeest bezig houdt.

Onze eigen heidense voorouders kenden dit moment in het jaar vooral als Samhain (spreek uit als sow-ehn). Het was het feest van dodenverering, herinnering van overleden dierbaren, en van de laatste slacht vóór de donkerste dagen van de winter in gingen. Toen men nog leefde van het land en afhankelijk was van hun vee en wat ze konden verbouwen, was het van groot belang om kritisch te kijken naar je veestapel wanneer de herfst overgaat in de winter. Welke dieren maken het meeste kans de winter te overleven? Welke dieren gaan het waarschijnlijk níet halen? Die laatste categorie kun je dan beter nu slachten, zodat er meer voedsel overblijft voor het overige vee (en in barre tijden, voor de mensen zelf). De directe verbinding tussen dood en leven is hierin ook duidelijk terug te zien.

Het is dus ook vooral een feest van afscheid, afronding, afsluiting… closure. En deze betekenis, samen met eren van dierbare overledenen, kun je heel goed toepassen in je onderneming.

Afronding & afscheid

Samhain gaat traditioneel over afronden, afscheid nemen, afsluiten… Waarom? Omdat je op die manier ‘schoon’ de donkere dagen van diepe rust in gaat. De bomen hebben hun bladeren laten vallen. Dit doen ze zodat ze geen schaarse (en dus kostbare) energie hoeven te besteden aan het fris houden van die blaadjes. Hun sapstromen vertragen en trekken zich terug en hun bast hecht zich steviger aan de stam. Op de grond vormen blaadjes en ander ‘afval’ een beschermend laagje, waaronder insecten en kleine dieren zich verschuilen. Veel zoogdieren gaan in winterslaap, wat niet zozeer betekent dat ze continu slapen, maar wél dat hun metabolisme vertraagt waardoor ze minder energie verbruiken.

Ook wij mensen vertragen vaak meer in de winter. We zitten meer binnen, er zijn minder zonuren waardoor ons hormoonsysteem zich anders gedraagt, en het is kouder buiten waardoor je sneller last krijgt van koude vingers, tenen en neus (je bloed trekt zich terug uit je extremiteiten).

Deze tijd van Samhain, traditioneel gezien het begin van de winter (met op 21 december Midwinter, Yule, als het midden van de donkere wintertijd), en is dus ultiem geschikt om je voor te bereiden op de donkere, koude dagen. Wanneer je dit natuurlijke instinct kunt volgen, zul je merken dat je veel relaxter de drukke periode van de feestdagen ingaat.

Wat is er in jouw onderneming, waar je nu afscheid van mag nemen? Welke lopende zaken wil je nog afsluiten, zodat je met een gerust hart en een opgeruimde, heldere geest de vertraging van de winter in kunt gaan? Welke overtuigingen en belemmerende gedachten mag je nu echt loslaten? Haal de bezem erdoor, ruim op, sluit af… (juist) ook wanneer je in de donkere tijd eigenlijk ‘tot leven’ komt 😉

samhain halloween ondernemen ritmisch natuurlijk wilde ondernemer ritme intuitie authentiek wild woman kayleigh smith avoja creatiekracht

Verbinding met je Voorouders

Werken met je voorouders geeft je een bedding in je huidige leven. Het geeft je inzicht in waar je vandaan komt, en kan je helpen besluiten te nemen waarnaartoe te gaan. Wie waren jouw fysieke voorouders? Je vader en moeder, je grootouders, degenen die hen voorgingen… En ook je spirituele voorouders, je teachers en de levens die je zelf hebt doorgemaakt, hebben jou gebracht waar je nu bent.

Deze komende weken zijn de sluiers tussen de werelden dunner en is het makkelijker om in contact te komen met die innerlijke wijsheid van those who have gone before. Dit is wat je kunt doen om verbinding te maken:

Zet foto’s neer van je overleden dierbaren (familie, vrienden, teachers, inspirators)
Brand kaarsen en wierook
Maak een klein offertje van voedsel, kruiden, noten, woorden van dankbaarheid op papier, wijn, etc
Maak jezelf rustig, haal een aantal keer diep adem, voel je lichaam rusten op de aarde. Aanschouw de foto’s een voor een, en neem de namen van mensen (en dieren) die je níet op de foto hebt in gedachten.
Spreek je dankbaarheid uit voor alles wat zij in hun leven zijn geweest, waardoor jij nu bent wie je bent.
Als je vragen hebt: staar in de kaarsvlam, laat je blik ‘zacht’ worden: gefocust, maar onscherp, en stel je vragen. Wees je gewaar van de antwoorden die in je opkomen. Misschien zijn het slechts vlagen van herinnering, of juist hele duidelijke beelden. No judgement, no blame. Wees ontvankelijk.
Wanneer je dit voldoende gedaan hebt, rond het af door je voorouders te danken voor hun aanwezigheid, en in liefde verbonden te blijven, waar ze ook mogen zijn.
Neem een moment om even ‘tot jezelf’ te komen. Eet en drink wat, beweeg je lichaam, adem rustig door. Je kunt het offer wat je gemaakt hebt op je altaar laten staan, of buiten zetten, verbranden of meegeven aan de aarde.

Verbinding met je geliefden in het Zomerland is een natuurlijke, Wilde manier om je te wortels te verstevigen en je begrip in het leven nu te vergroten. Die verbinding verdiept zich wanneer je je toelegt op de verhalen van jouw voorouders. Leer ze kennen. Vertel ze verder. Zie de overeenkomsten en verschillen met jouw leven nu. Hoe dieper je hierin gaat, hoe meer je zult zien welke rode lijnen er zijn, die ook nu nog, in jouw leven, effect hebben op hoe je leeft, liefhebt en onderneemt.

samhain halloween wilde ondernemer entrepeneur business woman natuurlijk ritme

Ondernemen op je natuurlijke ritme

Net als met elk jaarfeest hebben we in de Wilde Ondernemer Online Community ook een Samhain themaweek, waarin je elke dag een overdenking, ritueel of opdracht meekrijgt om je af te stemmen op de energie van dit jaarfeest. You’re so very welcome to join, beautiful soul!

Werken en leven op het ritme van de natuur, betekent dat je vloeiend meebeweegt in een natuurlijke dans. Ontstaan, groeien, manifesteren, oogsten, afsterven en weer opnieuw… Elk jaarfeest heeft haar eigen focus, die je toe kunt passen in je onderneming. Afstemmen op dit natuurlijke ritme zorgt ervoor dat jouw onderneming én je leven harmonieus en vanzelfsprekend tot bloei komen.

Met welke voorouder voel jij je het meest verbonden? 
En waar neem jij nu in liefde afscheid van?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.